Začínáme s chůzí naboso s Clarou Lewitovou

Bc. Clara-Maria Helena Lewitová je uznávanou fyzioterapeutkou (dcerou Prof.MUDr. Karla Lewita, DrSc., zakladatele moderní funkční diagnostiky a léčby vertebrogenních onemocnění a manuální a reflexní terapie), která vyvinula za léta praxe svůj originální přístup vycházející z vnímání a pozorování lidského těla a jeho funkcí. Tento přístup nazvala Fyzioterapie funkce.

Sama tuto metodu popisuje slovy:

"Fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility celého pacienta čte o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnstech změn ve smyslu optima (směrem k optimu). Terapeutickými vstupy mění napětí a reaktibilitu (vnímání), tím také chování-funkci a v posledku i strukturu směrem k optimu"

V kurzech pro lékaře a fyzioterapeuty se zaměřuje i na nohy, dříve opomíjené části těla, které jsou dnes velkým tématem právě vzhledem k zásadnímu vlivu na celek těla. Již v roce 1988 publikovala v odborné literatuře průlomový článek "O botách", kde definovala, jaké parametry by měla obuv splňovat, aby neměla negativní vliv na nohu a chůzi.

Clara Lewitová pomohla definovat obuv zn. Ahinsa shoes, kterou v boSo máme rádi!

Podívejte se na nejnovější videověnované začátkům s bosou chůzí, vzniklé právě ve spolupráci se zn. Ahinsa shoes.

Clara Lewitová žije v Rakousku a čas od času se objeví i u nás :)                       Clara

 

Zdroj: 

Clara Lewitová - Ahinsa shoes - barefoot | vegan | ethical shoes. Ahinsa shoes - barefoot | vegan | ethical shoes [online]. Ahinsa shoes [cit. 21.01.2020]. Dostupné z: http://ahinsashoes.cz/clara-lewitova

Bc. Clara Lewitová - Jana Faicová - Fyzioterapie [online] Fyzioterapie [cit. 21.01.2020]. Dostupné z: https://fyzioterapie.utvs.cvut.cz/document/show/id/249/